V jakém intervalu se dělají sdružené závozy?

Aktuálně je to každý týden v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek. Zároveň platí, že Skupina má vždy výdej v den závozu. Některé Skupiny tak vydávají v úterý, jiné ve středu, čtvrtek či pátek.

Do budoucna plánujeme závozy také v pondělí.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs