Jak naložit s vratnými obaly?

Někteří naši dodavatelé mají vratné obaly a můžete je řidiči vždy vracet.

Aktuální seznam toho, co je možné vracet najdete v tomto seznamu vratných obalů. Zálohy na Scuku nefungují, naši dodavatelé sází na důvěru a věří, že obaly lidé vrátí. Není to však povinné.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs