Co mám dělat, když nechci spolupracovat na DPP ani na živnost?

Systém vám umožní organizovat dále, za organizování nákupů budete získávat slevu na nákup ve formě kreditů, nicméně tato forma organizování s sebou pravděpodobně nese určité riziko z pohledu daní. A tak naším doporučením je, zvolit si při dlouhodobém organizování roli Organizátor Podnikatel, nebo Organizátor Nepodnikatel s DPP.

Z původní právní analýzy vyplývalo, že v případě, že se jedná o slevu na nákup, tak sleva nepodléhá zdanění. Je to podobné jako například u drogerií DM, kde v rámci věrnostního programu umožňují pod jeden účet připisovat body z více věrnostních kartiček, od více zákazníků. S tím, že slevu si uplatní tedy jen jeden člověk. (Podobně jako u nás Organizátor uplatňuje slevu na nákup i z nákupů jiných zákazníků). I podle DM se u „nepodnikatelů“ nejedná o zdanitelný příjem.

Nicméně v rámci řešení problematiky ohledně danění, jsme se s daňovou poradkyní dostali od otázky, zda se daní nebo nedaní slevy, k úplně jiné otázce. A to, zda Organizátor Nepodnikatel vlastně organizováním nákupu na Scuku skutečně nepodniká, anebo podniká. Podle daňové poradkyně se o podnikání jedná, a tudíž se danit musí i sleva, protože je to forma protiplnění. Zákon říká:

„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.”

My máme za sebou pouze jednu diskuzi se živnostenským úřadem, pod který spadají Mysletice, kdy jsme přesně toto řešili. Vysvětlovali jsme jim rozdíl mezi Organizátorem Podnikatelem a Nepodnikatelem a také způsob prodeje, že výdeje jsou maximálně jednou týdně, že prodejcem je vždy samotný výrobce, který je uvedený na dokladech, že Organizátor ani nepřebírá žádnou hotovost a že nepodnikatelé mají pouze kredity, slevy na své nákupy (oproti Organizátorům podnikatelům, kteří nám provizi fakturují). S tímto vysvětlením se spokojili a po Organizátorce Lucce živnost nevyžadovali. Zpochybňovali jsme tak vlastně: pod čím jménem se činnost vlastně děje (na dokladech je výrobce, nikoliv Organizátor, prodej probíhá přes Scuk, Organizátor nevybírá hotovost…), částečně soustavnost (výdej jednou týdně by ale dost možná jako soustavnou činnost přece jen posoudili, ale i tak je to s otazníkem) a nepřímo i účel zisku, který si myslím, že by se dal zpochybnit u řady Organizátorů ještě mnohem víc… Bohužel ale je možné, že když by k nám přišel jiný živnostenský úřad, tak celou situaci může posoudit jinak.

S vědomím tohoto rizika nemůžeme jinak, než všem Organizátorům při dlouhodobém organizování doporučit roli Organizátor Nepodnikatel s DPP, nebo Organizátor Podnikatel.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)