Vše, co potřebujete vědět o zavedení Provozního příspěvku na Scuk.cz

Od 1. ledna 2024 zavádíme na Scuku Provozní příspěvek ve výši 13 Kč. Co nás k zavedení Provozního příspěvku vedlo, proč jsme zvolili právě tuto formu a jak to celé funguje vysvětlí zakladatel Scuku Kamil Demuth.

Co je to Provozní příspěvek a proč ho zavádíme?

Jedná se o příspěvek, který nám pomůže pokrýt stále rostoucí provozní náklady naší služby. Nejde o maximalizaci zisku, ale o to, aby Scuk mohl nadále fungovat a plnit svoji hlavní misi – pomáhat farmářům a výrobcům s odbytem, dále fungovat a nebýt ztrátový.

Výše příspěvku činí 13 Kč a bude účtována ke každé objednávce mimo doobjednávky.

Budete muset platit Provozní příspěvek i v případě doobjednávky?

Pro každý výdej nebo doručení zboží na adresu platí zákazník Provozní příspěvek vždy pouze 1x. Pokud dokončíte objednávku a ještě před ukončením nákupního cyklu si budete chtít k objednávce cokoliv přiobjednat, Provozní příspěvek znovu platit nebudete. 

Na doobjednávky nám totiž nevznikají dodatečné náklady, jednoduše je spojíme s původní objednávkou, kterou pak vyřizujeme najednou. Pokud ale objednáte v jednom týdnu na více výdejních dní nebo využijete doručení na adresu ve více termínech, pak je ke každému doručení Provozní příspěvek účtován. 

Proč místo Provozního příspěvku nezvýšíme ceny produktů, jako to dělají ostatní e-shopy nebo kamenné obchody?

Nejsme klasický e-shop. Scuk funguje ve formátu tzv. marketplace. Jedná se o internetové tržiště, kde si prodejní cenu zboží určují samotní prodejci. U nás si cenu nastavují farmáři a výrobci a Scuk do jejich cenotvorby nijak nezasahuje. Chceme, aby své produkty mohli prodávat za ceny, které jim pokryjí veškeré náklady (výroba, personál, prostory atp.) a prodej pro ně nebude ztrátový. Jedině tak mohou nabízet kvalitní produkty a pokračovat ve své činnosti.

Jelikož má Scuk příjem postavený na provizi, kterou získává z objednávek, nabízí se zvýšení provize farmářům a výrobcům. Tím bychom mohli pokrýt rostoucí provozní náklady. To by ale mohlo mít za následek nejen zvýšení cen produktů do takové míry, že by zákazníci Scuku nakonec zaplatili více, než v případě Provozního příspěvku, ale také ukončení spolupráce s námi ze stran farmářů, kterým by podmínky již nevyhovovaly. A to by bylo zcela proti naší misi, neboť reflektujeme současnou složitou situaci a tak chceme našim farmářům i nadále nabízet výhodné podmínky prodeje a dostatečný odbyt.

Proč místo Provozního příspěvku nezpoplatníme dopravu?

Dopravné na Scuku zákazníci platí v případě doručení domů, a to při objednávce do 1500 Kč. Pro doručení na výdejní místo je doprava zdarma vždy.

Na jedno výdejní místo vezeme zboží pro více zákazníků a náklady na dopravu se nám tím rozmělní.

Náklady na samotnou dopravu tvoří přibližně  třetinu z celkových nákladů. Zbylé dvě třetiny jsou ostatní výdaje, jako např. provoz a obsluha skladu, vývoj platformy, poplatky za online platby, energie a mnohé další, které nám Provozní příspěvek pomůže pokrýt. 

Nestačilo by snížit aktuální náklady nebo omezit nákladné činnosti?

Za uplynulé dva roky jsme si prošli řadou úsporných opatření od škrtů projektů a aktivit až po to nejtěžší, zúžení týmu. Z 35 interních lidí v kanceláři na plný úvazek je nás nyní 16. Přestěhovali jsme se do menších kanceláří. Naučili jsme se v menším týmu zvládnout ohromné množství práce a celou službu pro zákazníky ještě zlepšit: Chybovost na skladě jsme meziročně stáhli o třetinu a podstatnou část reklamací dokážeme vyřešit v den zadání, zbytek obvykle do 2 pracovních dní. Vylepšili jsme web, rozšířili sortiment i síť výdejních míst. Také jsme v několika městech zavedli doručení až domů.

Další úsporná opatření již v tomto režimu nejsou možná pro to, aby Scuk fungoval nadále tak, jak nyní funguje.

Stále hledáme nové cesty a možnosti, jak naši službu zlepšit, ať už směrem k vám zákazníkům, nebo směrem k výrobcům a farmářům. Nesmíme zapomenout ani na naše skvělé Organizátory, kteří se starají o výdejní místa a jsou s vámi v kontaktu při výdeji produktů. Proto nově budete mít možnost poděkovat Organizátorovi dobrovolným Spropitným. Celou tuto částku může Organizátor využít na nákupy na Scuku.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)