Co udělat s bednami, ve kterých zboží doručujeme?

Vrátit řidiči při dalším závozu a nahlásit počet, který vracíte.

Takže ještě před přejímkou zboží si připravte rozložené bedýnky z minulého nákupu, čisté a sloupané od starých nálepek. Jakmile přijede řidič, předejte mu je a podpište spolu itinerář. Odveze bedýnky zpět na náš sklad, my je následně předáváme dodavatelům.

Při příjmu zboží si spolu s řidičem zkontrolujte, že všechny bedny mají na sobě vaše číslo pro závoz. Podepište spolu opět itinerář, je to jedna z povinností řidiče i Organizátora. Toto číslo-kód vaší Skupiny pro konkrétní výdejní den se pokaždé mění. Zjistíte ho z e-mailu, který posíláme předchozí den, najdete ho ve správě Skupiny u konkrétního nákupu i v předávacích/dodacích listech.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)