Jsou nastavené nějaké maximální limity pro objednávky skupin?

Ze zkušenosti víme, že vydávat první nákup o objemu větším jak 16 000 Kč je velice složité. Ať už z důvodů prostoru pro zboží (především z pohledu dostatečného prostoru v lednicích) a také z pohledu znalosti sortimentu a zkušeností, jak zboží co nejefektivněji třídit. Proto jsme zavedli maximální limity pro první nákupy.

První nákup

A) Organizátor nemá extra lednici a chce si Scuk vyzkoušet pro sebe a své nejbližší

  • maximální výše nákupu chlazeného sortimentu: 3000 Kč
  • maximální výše nákupu ostatní sortimentu: 8000 Kč

B) Organizátor má pro Scuk vyčleněnou samostatnou lednici

  • maximální výše nákupu chlazeného sortimentu: 8000 Kč
  • maximální výše nákupu ostatní sortimentu: 8000 Kč

U druhého nákupu je maximální výše nákupu nechlazeného sortimentu 15 000 Kč, u chlazeného nastavujeme limit s Organizátorem z pohledu jeho kapacity lednic (horní hranice limitu pro druhý nákup v chlazeném sortimentu je 15 000 Kč). Pokud budete na další nákupy potřebovat změnit limity (např. si koupíte novou ledničku), vyplňte tento formulář.

Většina skupin na maximální výše nákupů u prvních objednávek obvykle ani nedosáhne, je to spíš taková pojistka, aby se první nákupy nevymkly kontrole :-) Obvykle jsou první nákupy mezi 5 000 až 10 000 Kč celkem.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)