Jak funguje spolupráce na živnost v roli Organizátor Podnikatel?

Za organizování nákupů a zajištění výdejů získáváte 7,5 % z hodnoty všech nákupů ve vaší Nákupní skupině v podobě kreditů. Kredity můžete použít pro nákup na Scuk.cz, nebo jejich hodnotu nám můžete pravidelně fakturovat, přičemž 1 kredit = 1 Kč. Je možné i část kreditů použít pro nákup a část kreditů si nechávat proplácet na váš účet přes vystavené faktury. Faktury nám vystavujte se 14denní splatností a posílejte ve formátu PDF na fakturace@scuk.cz, minimální částka k fakturaci je 500 Kč. Ideální je fakturovat 1x měsíčně.

Máte roli Organizátor Podnikatel a jste plátce DPH? Fakturu si o DPH jednoduše navyšte.

K roli Organizátora Podnikatele je potřeba mít platné živnostenské oprávnění pro účel Zprostředkování obchodu a služeb. Také kredity, které použijete jako slevu na nákup, byste měli zahrnout do svého daňového přiznání. V průběhu roku, jak budete čerpat kredity na své nákupy, nám můžete průběžně posílat faktury na tyto kredity anebo nám můžete zaslat souhrnnou fakturu na konci roku (případně začátkem nového roku) na všechny „utracené“ kredity.

To, kolik jste uplatnili kreditů na své nákupy, můžete vidět na stránce www.scuk.cz/prace-organizatora, sloupce „vyčerpáno". K vaší faktuře vám následně vystavíme zápočtový list.

Naše fakturační údaje:

Lokalmarket s.r.o., Na Březince 1515/22, 150 00 Praha 5

IČ: 06578632, DIČ: CZ06578632


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)