Jak funguje spolupráce na živnost v roli Organizátor Podnikatel?

K roli Organizátor Podnikatel je potřeba mít platné živnostenské oprávnění a obor činnosti Zprostředkování obchodu a služeb.

  • Za organizování nákupů a zajištění výdejů získáváte 1 - 7,5 % z hodnoty všech nákupů ve vaší Nákupní skupině v podobě kreditů. Kredity můžete použít na nákup na Scuk.cz, nebo nám můžete jejich hodnotu vyfakturovat, přičemž 1 kredit = 1 Kč.
  • Je možné i část kreditů použít na nákup a část kreditů si nechávat proplácet na základě faktury na váš účet. Nutné je fakturovat pravidelně každý měsíc, kdy částka na faktuře se musí rovnat výši odměny za daný měsíc (včetně halířů).
  • Fakturu je potřeba nahrát vždy do 8. dne v měsíci za uplynulý měsíc. Fakturu nahrajte přímo do vaší správy Skupiny do sekce Výplata k danému měsíci.
Pokud nahrajete fakturu za předchozí měsíc (např. za leden) do 8. dne následujícího měsíce (tj. do 8.2.), bude vaše faktura uhrazena do 15. dne tohoto měsíce (tj. 15.2.). Pokud však fakturu nahrajete až po 8. dni v měsíci (tedy od 9.2. do 8.3.), bude vaše faktura uhrazena až 15. den následujícího měsíce (tj. 15.3.).
Kredity, které použijete jako slevu na nákup, byste měli také zahrnout do svého daňového přiznání. Hodnotu uveďte jako ostatní příjem. Kolik jste uplatnili kreditů na své nákupy, můžete vidět v sekci Výplata v rozpisu pro daný měsíc.
Máte roli Organizátor Podnikatel a jste plátce DPH? DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) dejte poslední den v měsíci, za který fakturujete a fakturovanou částku si o DPH jednoduše navyšte.

Pokud byste k vystavení faktury měli dotazy, prosím obraťte se na fakturace@scuk.cz.

Naše fakturační údaje:

Lokalmarket s.r.o., Na Březince 1515/22, 150 00 Praha 5

IČ: 06578632, DIČ: CZ06578632


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)