Jak funguje spolupráce na DPP v roli Organizátor Nepodnikatel?

Pro všechny Organizátory, kteří chtějí organizovat nákupy pravidelně a dlouhodobě a zároveň chtějí mít Scuk.cz jako přivýdělek, je vhodná role Organizátor Nepodnikatel s uzavřením DPP. Přivýdělek na DPP je ideální do max. výše 10 000 Kč měsíčně (což v praxi znamená, že sem spadají Skupiny s nákupy do 133 333 Kč / měsíc). Pokud máte větší ambice a Scuk má být víc než malý přivýdělek, je pro vás určená role Organizátor Podnikatel, pro kterou je potřeba mít živnostenské oprávnění.

Uzavření Dohody o provedení práce (DPP) a specifika smlouvy
 • DPP lze uzavřít jednoduše online v rámci vašeho uživatelského účtu na Scuk.cz. Není potřeba nic tisknout a posílat poštou. V rámci procesu uzavření DPP vyplníte údaje, které požaduje legislativa pro uzavření smluv a odsouhlasíte znění DPP. Po odsouhlasení DPP systém vygeneruje DPP s vašimi údaji, které jste vyplnili. DPP si poté můžete kdykoliv stáhnout z uživatelského účtu.
 • DPP se uzavírá vždy na dobu určitou, a to od data uzavření DPP do konce kalendářního roku (pokud není v dohodě uvedeno jinak). Pokud plánujete organizovat nákupy i další rok a chcete zůstat v roli Organizátor Nepodnikatel s DPP, je třeba uzavřít novou DPP na další rok. DPP na nový rok je možné uzavřít nejdříve 1. ledna. Dokud neuzavřete novou DPP, máte automaticky roli Organizátor nepodnikatel.
 • Náplní smlouvy je administrace společných nákupů, což zahrnuje zejména vytváření a správu společných nákupů v Nákupní skupině, marketingovou komunikaci (typicky správa Facebook skupiny), komunikaci se zákazníky a zajištění převzetí objednaného zboží zákazníky. Samotný výdej není součástí plnění smlouvy, ale Organizátor jej musí být schopen zajistit. Výdej může za vás udělat někdo jiný (samozřejmě v souladu s HACCP), například manžel nebo manželka, členové rodiny apod.
 • V rámci DPP jsme stanovili „normy“ - tj. počet hodin daných pro plnění smlouvy v rámci různě vysokých hodnot objednávek v Nákupní skupině za měsíc. Podle obratu Nákupní skupiny se tedy automaticky vypočítá počet odpracovaných hodin. Maximální počet odpracovaných hodin je 300 za kalendářní rok, což udává zákon. Z pohledu běžného objemu nákupů v Nákupních skupinách, bychom společně limit neměli překročit. Pokud by se Organizátor náhodou blížil této hranici, tak to včas budeme individuálně řešit.
DPP můžete s námi uzavřít i v případě, že pobíráte peněžní pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Více informací o problematice přivýdělku k mateřské či rodičovské najdete zde: https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/privydelek-v-ramci-materske-a-rodicovske-dovolene

Není možné mít současně DPP a být v evidenci Úřadu práce. Viz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435/zneni-20200414
Výše odměny a zdanění příjmů v rámci DPP, Prohlášení poplatníka daně
 • V rámci DPP se počítá odměna základní a odměna mimořádná. Přičemž součet základní odměny (hodinová sazba podle zmiňovaných „norem“) a mimořádné odměny je až 7,5 % z hodnoty společných nákupů.
 • U DPP je srážková daň ve výši 15 %. V případě, že u nás ve svém uživatelském účtu vyplníte Prohlášení poplatníka daně (tzv. „růžové prohlášení"), tak za vás u DPP uplatníme tzv. slevu na poplatníka, která je až do výše 2 570 Kč za měsíc. V případě odměny do 10 000 Kč u vás tedy proti srážkové dani uplatníme slevu na poplatníka ve výši 1 500 Kč, takže vaše čistá odměna je stále 10 000 Kč. Příjmy do výše 10 000 Kč / měsíc nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění. 
 • Prohlášení poplatníka u nás můžete vyplnit také online v rámci svého uživatelského účtu.
Prohlášení poplatníka daně můžete mít podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele.
 • V případě, že u nás nemáte podepsané Prohlášení poplatníka daně nebo dřívější Prohlášení u nás stáhnete, tak za vás odvedeme státu 15% srážkovou daň, o kterou ponížíme odměnu z organizování nákupů.
Způsob čerpání odměny u Organizátorů Nepodnikatelů s DPP
 • Ihned po skončení výdeje připisujeme Organizátorům s uzavřenou DPP až 7,5 % z hodnoty společného nákupu jako zálohu na výplatu ve formě Zaměstnaneckých kreditů. Kredity můžete ihned začít využívat jako slevu na nákupy na Scuk.cz. V případě, že u nás nebudete mít vyplněné Prohlášení poplatníka daně (tzv. „růžové prohlášení"), blokujeme 15 % pro odvod srážkové daně. V případě, že u nás prohlášení mít vyplněné budete, můžete využívat kredity v plné výši.
 • Zaměstnanecké kredity si můžete také nechávat vyplácet na bankovní účet jako klasickou výplatu každý měsíc.
Žádost o výplatu je možné odeslat z vašeho uživatelského účtu v sekci Výplata - pouze za celý měsíc a po jeho skončení. Požadavky na výplatu odeslané do 5. dne v měsíci, vyplácíme nejpozději k 15. dni daného měsíce. Požadavky odeslané po 5. dni v měsíci  budou vyplaceny nejpozději k 15. dni měsíce následujícího.
Ukončení DPP
 • Pokud by již Organizátor nechtěl dále nákupy organizovat a chtěl tak DPP vypovědět, stačí nám napsat na organizatori@scuk.cz.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)