Jak funguje spolupráce na DPP v roli Organizátor Zaměstnanec?

Pro všechny Organizátory, kteří chtějí organizovat pravidelně a dlouhodobě a zároveň chtějí mít Scuk.cz jako přivýdělek, je ideální rolí Organizátor Zaměstnanec. V rámci DPP je možné odměnu vyplácet také na bankovní účet. Přivýdělek ve formě DPP je ideální pro výdělky do max. 10 000 Kč měsíčně (což v praxi znamená, že sem spadají všechny Nákupní skupiny s měsíčními nákupy do 133 333 Kč / měs.). Pokud máte větší ambice a Scuk má být víc než malý přivýdělek, je pro vás určená role Organizátor Podnikatel, pro kterou je potřeba živnostenské oprávnění.

Uzavření dohody o provedení práce (DPP) a specifika smlouvy
 • DPP lze uzavřít jednoduše online v rámci vašeho uživatelského účtu na Scuk.cz. Není potřeba nic tisknout a posílat poštou. V rámci procesu uzavření DPP vyplníte údaje, které požaduje legislativa pro uzavření smluv a v případě zájmu odsouhlasíte znění DPP. Po odsouhlasení DPP systém vygeneruje DPP s vašimi údaji, které jste vyplnili. DPP si poté můžete kdykoliv stáhnout z uživatelského účtu.
 • DPP se uzavírá vždy na dobu určitou do konce kalendářního roku. Pokud plánujete organizovat i další rok a zůstanete v této roli Organizátora, DPP se vám automaticky zaktualizuje hned 1. ledna nového roku. Nemusíte tedy znovu nic vyplňovat.
 • Náplní smlouvy je administrace společných nákupů, což zahrnuje zejména vytváření a správu společných nákupů v Nákupní skupině, marketingovou komunikaci (typicky správa Facebook skupiny), komunikaci se zákazníky a zajištění převzetí objednaného zboží zákazníky. Samotný výdej není tedy součástí plnění smlouvy, Organizátor jej musí být ale schopen zajistit (samozřejmě v souladu s HACCP), může jej pro vás tedy udělat někdo jiný, například manžel nebo manželka, členové rodiny, apod.
 • V rámci DPP jsme stanovili „normy“ - tj. počet hodin daných pro plnění smlouvy v rámci různě vysokých hodnot objednávek v Nákupní skupině za měsíc. Podle obratu Nákupní skupiny se tedy automaticky vypočítá počet odpracovaných hodin. Maximální počet odpracovaných hodin je 300 za kalendářní rok, což udává zákon. Z pohledu běžného objemu nákupů v Nákupních skupinách, bychom společně limit neměli překročit. Pokud by se Organizátor náhodou blížil této hranici, tak to včas budeme individuálně řešit.
DPP můžete s námi uzavřít i v případě, že pobíráte peněžní pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Více informací o problematice přivýdělku k mateřské najdete zde: https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/privydelek-v-ramci-materske-a-rodicovske-dovolene

Bohužel není možné mít současně DPP a být v evidenci Úřadu práce. Viz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435/zneni-20200414
Výše odměny a zdanění příjmů v rámci DPP, prohlášení poplatníka.
 • V rámci DPP se počítá odměna základní a odměna mimořádná. Přičemž součet základní odměny (hodinová sazba podle zmiňovaných „norem") a mimořádné odměny je až 7,5 % z hodnoty společných nákupů.
 • U DPP je srážková daň 15 %. V případě, že u nás ale v uživatelském účtu vyplníte prohlášení poplatníka daně (tzv. „růžové prohlášení"), tak za vás u DPP uplatníme tzv. slevu na poplatníka, která je až do výše 2070 Kč za měsíc. Příjmy do výše 10 000 Kč nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění. V případě odměny do 10 000 Kč u vás tedy proti srážkové dani uplatníme slevu na poplatníka ve výši 1500 Kč, sociální a zdravotní se odvádět nebude, takže čista odměna je stále 10 000 Kč.
 • Prohlášení poplatníka u nás můžete také vyplnit online v rámci uživatelského účtu.
Prohlášení k dani lze mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.
 • V případě, že u nás nevyplníte prohlášení poplatníka nebo dřívější prohlášení u nás stáhnete, tak za vás odvedeme státu 15% srážkovou daň, o kterou ponížíme odměnu z organizování nákupů.
Způsob čerpání odměny u Organizátorů Zaměstnanců
 • Ihned po skončení výdeje připisujeme Organizátorům Zaměstnancům až 7,5 % z hodnoty společného nákupu jako zálohu na výplatu ve formě Zaměstnaneckých kreditů. Kredity můžete ihned začít využívat jako slevu na nákupy na Scuk.cz. V případě, že u nás nebudete mít vyplněné prohlášení poplatníka (tzv. „růžové prohlášení"), tak blokujeme 15 % pro odvod srážkové daně. V případě, že u nás prohlášení mít vyplněné budete, tak můžete využívat kredity v plné výši.
 • Zaměstnanecké kredity si můžete také nechávat vyplácet na bankovní účet jako klasickou výplatu.
Žádost o výplatu je možné odeslat z vašeho uživatelského účtu: www.scuk.cz/prace-organizatora - pouze za celý měsíc a po jeho skončení. Požadavky na výplatu do 5. dne měsíce, vyplácíme nejpozději k 15. dni daného měsíce. Požadavky uskutečněné později budou vyplaceny nejpozději k 15. dni měsíce následujícího.
Ukončení DPP
 • Pokud by již Organizátor nechtěl dále nákupy organizovat a chtěl tak DPP vypovědět, tak nám stačí napsat na koordinatori@scuk.cz anebo v uživatelském účtu změnit roli Organizátora Zaměstnance na Organizátora Nepodnikatele. V takovém případě pouze formálně ukončíme dohodu o provedení práce.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)