Kdo může prodávat na Scuk.cz?

Scuk vznikl proto, aby přímo propojoval farmáře a zákazníky na co nejvíc možné lokální úrovni. Uvědomujeme si ovšem, že ne vše lze v České republice vypěstovat. Abychom mohli zákazníkům nabídnout co nejširší sortiment, rozhodli jsme se do nabídky zařadit přeprodávané zboží i produkty se zahraničním původem. Výjimky těchto produktů, které zařadit nechceme, jsou popsány níže.

Jak přistupujeme k přeprodávanému zboží:

 • Přeprodávané zboží ze zahraničí je na Scuk.cz možné zařadit v případě, že je certifikováno jako BIO. Pokud tento certifikát nemá, lze ho nabízet pouze tehdy, prodává-li jej prodejce pod svou vlastní značkou a svým jménem tak ručí za kvalitu zboží. 
 • Za zboží z České republiky považujeme pouze takové produkty, které jsou zde vyrobené, nikoliv pouze obchodně registrované a zároveň vyráběné v zahraničí. 
 • Prodává-li dodavatel zboží jako své vlastní, na výrobku by měla být pouze originální etiketa tohoto dodavatele. 
 • Přímý prodej od dodavatele-výrobce má vždy přednost před přeprodávaným zbožím.
 • Jelikož se zákazníkům snažíme nabízet především lokální výrobky, vyhrazujeme si právo zahraniční zboží odmítnout, pokud je stejného typu produktů v České republice k dispozici dostatek. 
 • Přeprodává-li dodavatel zboží jiné značky, vyhrazujeme si právo toto zboží odmítnout po individuálním posouzení. 
 • V případě, že bychom měli možnost přeprodávané zboží zařadit do nákupů na Scuk.cz napřímo, upřednostníme přímý prodej od dodavatele-výrobce. 
 • Pokud by bylo zboží nabízeno za výrazně vyšší cenu, než za jakou jej nabízí výrobce, budeme tyto produkty posuzovat individuálně. 

Výjimkou je maso, káva, čokoláda, mléčné a masné výrobky, ovoce a zelenina. 

 • Ovoce a zeleninu se zahraničním původem lze nabízet pouze s BIO certifikátem. 
 • Masné výrobky lze naopak zařadit do nabídky pouze s českým původem a v České republice vyrobené. 
 • Mléčné výrobky je možné vyrábět v České republice z mléka ze zemí, které s Českou republikou přímo sousedí - ovšem pouze tehdy, je-li mléko v BIO kvalitě. 
 • Káva a čokoláda musí mít buď certifikát BIO/Fair trade, nebo se musí jednat o direct trade, kdy se dodavatel zaručí za fairtrade podmínky na plantáži. 

Při zařazení dodavatele do nabídky vyžadujeme, aby splňoval podmínky sepsané v našem Kodexu kvality.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)