Jak funguje fakturace a vše kolem vyúčtování

Na Scuk.cz zboží zákazníkům prodávají přímo dodavatelé. V několika bodech níže najdete podrobné vysvětlení, jak celý proces funguje. Doporučujeme, abyste tento způsob probrali s lidmi, kteří u vás mají na starosti účetnictví a expedici. Pokud něco nebude jasné, obraťte se na nás na vyrobci@scuk.cz.

 • Odběratelem je vždy koncový zákazník (z 99 % jsou to opravdu koncoví spotřebitelé a prakticky ze 100 % je to do 10000 Kč), nikoliv Scuk.cz.
 • Nechceme vás zatěžovat zbytečným papírováním, proto faktury můžeme vystavit zákazníkům za vás my - pod vašimi fakturačními údaji a pod speciální číselnou řadou, kterou si nastavíte v administraci v sekci „Nastavení obchodu”.
 • Veškeré objednávky na Scuk.cz jsou placeny zákazníky dopředu online. Pokud při přijetí objednávky některé položky zamítnete, tak zákazníkům vracíme peníze. Faktury vystavujeme zákazníkům až na základě vašeho přijetí objednávky.
 • Vyúčtování objednávek děláme 2x měsíčně - vždy k poslednímu dni v měsíci, kdy vyúčtování rozesíláme nejpozději do 5. kalendářního dne a ke 14. dni v měsíci, kdy vyúčtování a peníze na účet posíláme do 19. kalendářního dne.
 • V rámci vyúčtování vám na e-mail dorazí PDF se soupisem všech vystavených faktur a objednávek, PDF s naší vystavenou fakturou za provizi a v zipu jednotlivé vystavené faktury.
 • Na bankovní účet vám pak pošleme rozdíl mezi přivedeným obratem a naší provizí.
 • Vystavené faktury, které vám dorazí v rámci vyúčtování, můžete hromadně zaúčtovat přes jeden doklad v agendě „Ostatní pohledávky”, kde byste jako přílohu použili naše souhrnné vyúčtování s vystavenými fakturami. Tento doklad, pohledávka, by byla vystavená na celkově přivedený obrat vč. naší provize. Vůči pohledávce byste zlikvidovali příchozí platbu do banky a zároveň započetli naší provizi.
 • Pokud byste nechtěli využívat účtování skrze ostatní pohledávky, tak je případně možné všechny faktury, které za vás vystavíme, také hromadně importovat do systému Pohoda (prostřednictvím XML souboru) a ty pak hromadně likvidovat vůči přijaté platbě do banky.
 • Zde je k účtování podrobný manuál, vaše účetní si jistě poradí :-) ▹▹▹ http://na.scuk.cz/navod-uctovani
 • Pokud by vám nevyhovovalo, že za vás faktury vystavujeme my, můžete je vystavovat sami.

Jak funguje výpočet provize

Z koncové ceny prodaného zboží si necháváme 25 % provizi. 7,5 % z daného celku získává vždy Organizátor, 7,5 % zůstává nám a zbylých 10 % pokrývá naše překladiště a logistiku. Jakožto plátci DPH k vypočítané provizi připočítáváme 21 % DPH za zprostředkování obchodu (pokud jste také plátci, DPH vám stát samozřejmě vrátí).

Příklad výpočtu naší provize pro objednávku za 1000 Kč:

 • 25 % provize z 1000 Kč je 250 Kč (75 Kč dostává Organizátor, 175 Kč zůstává Scuku)
 • Jako plátci DPH musíme k účtované provizi přičíst 21 % DPH, tedy 250 Kč * 1,21 = 302,5 Kč
 • Vám po odečtení provize a připočtení DPH pošleme 697,5 Kč (1000 Kč - 302,5 Kč)
 • Pokud jste také plátci DPH, stát vám DPH z naší provize (62,50 Kč) vrátí zpátky


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)