Jak funguje fakturace a vše kolem vyúčtování

Na Scuk.cz zboží zákazníkům prodávají přímo dodavatelé. V několika bodech níže najdete podrobné vysvětlení, jak celý proces funguje. Doporučujeme, abyste tento způsob probrali s lidmi, kteří u vás mají na starosti účetnictví a expedici. Pokud něco nebude jasné, obraťte se na nás na vyrobci@scuk.cz.

 • Odběratelem je vždy koncový zákazník (z 99 % jsou to opravdu koncoví spotřebitelé a prakticky ze 100 % je to do 10000 Kč), nikoliv Scuk.cz.
 • Nechceme vás zatěžovat zbytečným papírováním, proto faktury můžeme vystavit zákazníkům za vás my - pod vašimi fakturačními údaji a pod speciální číselnou řadou, kterou si nastavíte v administraci v sekci „Nastavení obchodu”.
 • Veškeré objednávky na Scuk.cz jsou placeny zákazníky dopředu online. Pokud při přijetí objednávky některé položky zamítnete, tak zákazníkům vracíme peníze. Faktury vystavujeme zákazníkům až na základě vašeho přijetí objednávky.
 • Vyúčtování objednávek děláme 2x měsíčně - vždy k poslednímu dni v měsíci, kdy vyúčtování rozesíláme nejpozději do 5. kalendářního dne a ke 14. dni v měsíci, kdy vyúčtování a peníze na účet posíláme do 19. kalendářního dne.
 • V rámci vyúčtování vám na e-mail dorazí PDF se soupisem všech vystavených faktur a objednávek, PDF s naší vystavenou fakturou za provizi a v zipu jednotlivé vystavené faktury. K těmto dokumentům se dostanete i v administraci v sekci „Vyúčtování”, a to i zpětně za všechna období, kdy byly prodány vaše výrobky.
 • Na bankovní účet vám pak pošleme rozdíl mezi přivedeným obratem a naší provizí.
 • Vystavené faktury, které vám dorazí v rámci vyúčtování, můžete hromadně zaúčtovat přes jeden doklad v agendě „Ostatní pohledávky”, kde byste jako přílohu použili naše souhrnné vyúčtování s vystavenými fakturami. Tento doklad, pohledávka, by byla vystavená na celkově přivedený obrat vč. naší provize. Vůči pohledávce byste zlikvidovali příchozí platbu do banky a zároveň započetli naší provizi.
 • Pokud byste nechtěli využívat účtování skrze ostatní pohledávky, tak je případně možné všechny faktury, které za vás vystavíme, také hromadně importovat do systému Pohoda (prostřednictvím XML souboru) a ty pak hromadně likvidovat vůči přijaté platbě do banky.
 • Zde je k účtování podrobný manuál, vaše účetní si jistě poradí :-) ▹▹▹ na.scuk.cz/navod-uctovani
 • Pokud by vám nevyhovovalo, že za vás faktury vystavujeme my, můžete je vystavovat sami.

Jak funguje výpočet provize

Z koncové ceny prodaného zboží si od 1. 10. 2022 necháváme 30% provizi. 15 % z daného celku zůstává nám a výdejním místům. Zbylých 15 % je provize na pokrytí provozních nákladů (na sklad a logistiku). Jakožto plátci DPH k vypočítané provizi připočítáváme 21 % DPH (pokud jste také plátci, stát vám DPH vrátí).

Příklad výpočtu naší provize pro objednávku za 1000 Kč:

 • 30 % provize z 1000 Kč je 300 Kč
 • Jako plátci DPH musíme k účtované provizi přičíst 21 % DPH, tedy 300 Kč * 1,21 = 363 Kč.
 • Vám po odečtení provize a připočtení DPH pošleme 637 Kč (1000 Kč - 363 Kč).
 • Pokud jste také plátci DPH, stát vám DPH z naší provize (63 Kč) vrátí zpátky.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)