Kolik mi zůstane z hodnoty prodaného zboží?

Po odečtení naší provize vám zůstane 70 %. Od 1. 10. 2022 si účtujeme 30% provizi z koncové ceny (u plátců DPH tedy z ceny vč. DPH) prodaného a zaplaceného zboží. Tu si ještě vždy dělíme s Organizátorem nákupu.

  • Příklad výpočtu naší provize pro objednávku za 1000 Kč:
  • 30 % provize z 1000 Kč je 300 Kč.
  • Jako plátci DPH musíme k účtované provizi přičíst 21 % DPH, tedy 300 Kč * 1,21 = 363 Kč.
  • Vám po odečtení provize a připočtení DPH pošleme 637 Kč (1000 Kč - 363 Kč).
  • Pokud jste také plátci DPH, stát vám DPH z naší provize (63 Kč) vrátí zpátky.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)