Kolik mi zůstane z hodnoty prodaného zboží?

Po odečtení naší provize vám zůstane 75 %. Účtujeme si 25% provizi z koncové ceny (u plátců DPH tedy z ceny vč. DPH) prodaného a zaplaceného zboží, kterou si ještě vždy dělíme s Organizátorem nákupu.

Příklad výpočtu naší provize pro objednávku za 1000 Kč:

  • 25 % provize z 1000 Kč je 250 Kč (75 Kč dostává Organizátor, 175 Kč zůstává Scuku)
  • Jako plátci DPH musíme k účtované provizi přičíst 21 % DPH, tedy 250 Kč * 1,21 = 302,5 Kč
  • Vám po odečtení provize a připočtení DPH pošleme 697,5 Kč (1000 Kč - 302,5 Kč)
  • Pokud jste také plátci DPH, stát vám DPH z naší provize (52,50 Kč) vrátí zpátky.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)