Aktualizace Obchodních podmínek a Pravidel nakládání s osobními údaji

K 1. 1. 2024 jsme na Scuk.cz aktualizovali naše Obchodní podmínky a také Pravidla nakládání s osobními údaji.

V této nápovědě se dočtete o nejdůležitějších změnách:

Do obchodních podmínek jsme zapracovali některé nové pojmy se kterými se na Scuku můžete setkat: Kreditobraní, Individuální nákup, Incentiva, Dobrovolný příspěvek (spropitné) a Provozní příspěvek. O tom co je to Provozní příspěvek a jak funguje jsme sepsali samostatný článek v naší nápovědě, který si můžete přečíst zde.

Přidáváme podmínku, že každý zákazník může používat jen jeden uživatelský účet. Je to z důvodu zneužívání slevových kódů na první nákup nebo doručení zdarma na adresu při první objednávce. Změny v obchodních podmínkách nám umožní při případných ztrátách požadovat jejich úhradu. 

Do pravidel ochrany osobních údajů a části zpracování pro marketingové účely jsme zapracovali ustanovení, že můžeme v rámci naší marketingové komunikace zahrnout nabídku také našich obchodních partnerů. To znamená, že vám čas od času vám pošleme spolu s naší nabídkou, kterou na Scuku máte rádi, i nabídku od společností, které nám jsou blízké a kde věříme, že by pro vás její využití mohlo dávat smysl. Na oplátku nám pomohou tyto společnosti šířit povědomí o Scuku mezi své zákazníky. Souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv zrušit nebo se k odebírání naopak kdykoliv přihlásit.  

V podmínkách jsme upravili posloupnost čerpání kreditů. Nejprve se při platbě vyčerpají ty kredity, kterým by skončila platnost nejdříve.

V rámci podmínek definujeme nový pojem, který jsme pojmenovali jako „Komunitní věrnostní program“. Tento pojem vysvětluje, jakým způsobem „vznikají“ kredity, které připisujeme Organizátorům. Zároveň název programu nejlépe reflektuje komunitní přesah a fungování Scuku v případě nákupu na výdejní místa.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)