Dobrovolné spropitné pro Organizátory

Zákazníci mají možnost Organizátorům výdejních míst dát u svého nákupu spropitné.

Tato možnost se zákazníkům zobrazí v momentě, kdy již nákup v dané Skupině uskutečnil a zákazník tak může reflektovat předchozí zkušenost.

Pokud zákazník nakupuje ve Skupině poprvé, tak se mu možnost spropitného nezobrazí.

Výše spropitného je 10 Kč, 25 Kč nebo 50 Kč.

Jak spropitné získá Organizátor?

Spropitné od zákazníků se bude Organizátorům připisovat vždy v den výdeje formou vázaných nevyplatitelných kreditů s 30denní expirací.

Spropitné se nezapočítává do klasické odměny za organizování, která se připisuje vždy v pátek.

Částku, která se vám připíše a jakou má expiraci, můžete sledovat na stránce www.scuk.cz/kredity. Kredity můžete uplatnit jako slevu na nákup na Scuku.

Jak se uplatňují kredity pro nákupy na Scuku? Na každý nákup se vždy použije nejprve kredit s nejbližší expirací nehledě na druh kreditu (volný, vázaný). V případě shody termínu expirace mezi jednotlivým druhy kreditů, nebo v případě, že kredity kupujícího nemají expirační lhůtu, je použit nejprve vázaný kredit, pak zaměstnanecký kredit a nakonec volný kredit.

Je možné spropitné pro Skupinu / Organizátora vypnout?

Pokud si Organizátor nepřeje zobrazovat možnost dobrovolného spropitného ve své Skupině, stačí napsat na organizatori@scuk.cz nebo nám napsat do chatu na webu a my vám možnost spropitného vypneme.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)