Jak se přihlásím do komunity Scukaři?

Pro přístup k internímu diskuznímu fóru Scukaři se stačí propojit přes váš účet Organizátora na Scuk.cz

K registraci můžete použít svůj účet na Scuku. Jednoduše klikněte na odkaz scukari.scuk.cz a jste tam :-)

V našem komunitním prostoru scukari.scuk.cz najdete všechny důležité informace k organizování nákupů, můžete tu také navzájem diskutovat nebo se ptát týmu Scuku na různé dotazy.

Komunita Scukaři je přístupná pouze pro Organizátory. Informace, které tu sdílíme, jsou většinou interní, určené pouze Organizátorům. Nesdílejte je tedy prosím nikam dál.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)