Proč si nemůžu nechat vyplatit všechny kredity, aneb co jsou kredity volné a vázané?

Na Scuku máme 3 druhy kreditů - volné, vázané a zaměstnanecké.

Zaměstnanecký kredit připisujeme za organizování nákupů u Organizátorů zaměstnanců s podepsanou DPP. Volný kredit nelze vyplatit na účet, naopak vázaný a zaměstnanecký vyplatit lze.

Volné kredity

Tyto kredity není možné vyplatit na bankovní účet. Lze je pouze použít na vlastní nákup a mají omezenou platnost, obvykle 30 dní. Získává se obvykle za různé nestandardní operace, například jako omluva za naši chybu a také jaké spropitné pro Organizátora.

Vázané kredity

Kredity za organizování u Organizátorů podnikatelů a nepodnikatelů a kredity za reklamace. Vázané kredity za organizování nákupů lze vyplatit u Organizátorů podnikatelů, ale je potřeba dodržet postup pro vyplacení na účet na základě toho, jak byly obdrženy. Kredity za organizování nákupů vyplatíme oproti faktuře, vystavené na základě platného živnostenského oprávnění.

Kredity za reklamace budou vráceny stejnou platební metodou, jakou byla uskutečněna platba za objednávku. Vázané kredity za reklamace tedy nelze vyfakturovat. Proto může částka k vyplacení kreditů ve správě Skupiny v sekci Výplata být nižší, než celkový stav kreditů. Na stejné stránce najdete také historii - pohyb vašich kreditů.

Zaměstnanecké kredity

Zaměstnanecký kredit připisujeme za organizování nákupů u Organizátorů zaměstnanců s podepsanou DPP. Tyto kredity je možné si nechat vyplatit na bankovní účet.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)