Proč si nemůžu nechat vyplatit všechny kredity, aneb co jsou kredity volné a vázané?

Na Scuku máme 2 druhy kreditů - volné a vázané. Volný kredit se získává za různé nestandardní operace, například jako omluva za naši chybu. Vázaný kredit připisujeme za organizování nákupů a reklamace. Volný kredit nelze vyplatit na účet, naopak vázaný vyplatit lze.

Volné kredity nelze vyplatit, lze je pouze použít na vlastní nákup a prozatím mají neomezenou platnost.

Vázané kredity jsou kredity za organizování a kredity za reklamace. Vázané kredity lze vyplatit, ale je potřeba dodržet postup pro vyplacení na účet na základě toho, jak byly obdrženy. Kredity za organizování nákupů vyplatíme oproti faktuře, vystavené na základě platného živnostenského opravánění a kredity za reklamace vrátíme na žádost zpět na kartu, ze které byla provedena platba za nákup, nelze je tedy vyfakturovat v rámci organizování nákupů.

Proto může částka k vyplacení kreditů na stránce Scuk.cz/kredity být nižší, než celkový stav kreditů. Máme v plánu zpřehlednit stav a historii kreditů tak, aby bylo každému jasné, za co které kredity obdržel. Prozatím nám můžete napsat na organizatori@scuk.cz a požádat o výpis historie vašich kreditů, rádi vám ho pošleme.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs