Proč si nemůžu nechat vyplatit všechny kredity, aneb co jsou kredity volné a vázané?

Na Scuku máme 3 druhy kreditů - volné, vázané a zaměstnanecké. Volný kredit se získává za různé nestandardní operace, například jako omluva za naši chybu. Vázaný kredit připisujeme za organizování nákupů u Organizátorů Nepodnikatelů a Organizátorů Podnikatelů. Vázaný kredit je také připisovaný všem rolím Organizátora za reklamace. Zaměstnanecký kredit připisujeme za organizování nákupů u Organizátorů Zaměstnanců. Volný kredit nelze vyplatit na účet, naopak vázaný a zaměstnanecký vyplatit lze.

Volné kredity nelze vyplatit, lze je pouze použít na vlastní nákup a mají omezenou platnost, obvykle 30 dní.

Vázané kredity jsou kredity za organizování, případně kredity za reklamace. Vázané kredity za organizování nákupů lze vyplatit u Organizátorů podnikatelů, ale je potřeba dodržet postup pro vyplacení na účet na základě toho, jak byly obdrženy. Kredity za organizování nákupů vyplatíme oproti faktuře, vystavené na základě platného živnostenského oprávnění a kredity za reklamace budou vráceny stejnou platební metodou, jakou byla uskutečněna platba za objednávku. Vázané kredity za reklamace tedy nelze vyfakturovat.

Proto může částka k vyplacení kreditů ve správě Skupiny v sekci Výplata být nižší, než celkový stav kreditů. Na stejné stránce najdete také historii - pohyb vašich kreditů.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)