Jak a kdy dodavatelé doručí zboží?

Zboží doručují dodavatelé po vlastní ose buď přímo Organizátorovi nebo na naše překladiště, odkud zboží Organizátorovi doručíme my (tzv. sdružený závoz).

Čas doručení v případě sdruženého závozu je obvykle mezi 7. a 15. hodinou. I proto je potřeba, aby byl Organizátor flexibilní a nastavil si čas výdeje nejdříve na 16. hodinu, ideálně na 17. hodinu. Dodavatelé, kteří vás zavezou na přímo, dostávají informaci, do kdy nejpozději by měli zboží doručit (4 hodiny před výdejem), ale ne vždy to reálně dodržují, ani třeba ne protože nechtějí, ale protože to aktuální dopravní a závozová situace neumožní. Občas se tedy také stalo, že zboží přijelo pozdě. Je to ale velmi ojedinělé a zákazníci mají ve většině případech pochopení. Pokud k takové situaci dojde, ihned nás kontaktujte na 227 272 210 a pomůžeme vám zákazníky obvolat.  

Čerstvé zboží podléhající rychlé zkáze se doručuje vždy v den výdeje, trvanlivé zboží posílají někteří dodavatelé spedicí. Většina externích doručovatelů vás bude o času doručení informovat. Jak probíhá doručení v rámci sdruženého závozu se dočtete v sekci věnované sdruženému závozu.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)