Jak vozit pečivo na sklad?

Jak vozit pečivo na sklad?

Objednávky vždy vozte v přepravkách, které při předání produktů měníme kus za kus.

Pečivo je třeba balit tak, že co prodejní položka, to jeden sáček. Proto zvažte, zda budete prodávat produkty po kusech a tak je i balit. Běžné pečivo (rohlíky, housky, dalamánky...) by bylo vhodnější nabízet například po 2, 3, 4 kusech dle vašich zkušeností s prodejností.

Pečivo můžete na náš sklad v Mníšku pod Brdy (adresa: K Třešňovce 1348) zavést v čase 1:00-4:00 ráno v den výdeje, nezavážíte-li moravské Skupiny (v dodacích listech máte jen označení Pha).

Vozíte-li pečivo pro všechny Skupiny, je nutné jej doručit do 22:00 v den před výdejem pečiva (v dodacích listech máte označení Pha i Olo). Tyto závozy se realizují také do našeho skladu v Mníšku pod Brdy.

Vozíte-li pečivo jen do našeho olomouckého skladu moravským Skupinám, pak je doba závozu v den výdeje pečiva 4:00-6:00 ráno (v dodacích listech máte jen označení Olo). Zavážíte produkty do našeho skladu na adrese Lazecká 393/70a, Olomouc.

Pokud vyrábíte klasické pečivo s obsahem lepku a zároveň pečivo bezlepkové, je nezbytné, aby bylo bezlepkové pečivo baleno zvlášť do samostatného obalu. Ideálně neperforovaného, aby nedošlo ke kontaminaci lepkem.

Jak v přepravkách rozdělovat pečivo?

Pečivo můžete na náš sklad dovážet dvěma způsoby:

  • Buď jako „celopřepravku“, kdy je v celé přepravce vyskládáno zboží pouze pro jednu Nákupní skupinu,
  • nebo jako „mixpřepravku“, kdy do ní vložíte výrobky pro více Nákupních skupin.

Zavážení celopřepravek

Pokud je obsah přepravek určen jen jedné Skupině, musí mít přes úchyt přicvaknutý dodací list tak, aby bylo čitelné číslo Skupiny a zároveň nemohlo dojít ke ztrátě dodacího listu. Pokud je „celopřepravek“ pro jednu Skupinu více, je potřeba, aby každá z přepravek byla označena číslem dané Skupiny.

Zavážení mixpřepravek

Jestliže do jedné přepravky dáváte zboží pro více Skupin, můžete jej označit dvěma způsoby. V obou případech je potřeba přidat do přepravky pytlíky navíc, aby Organizátoři mohli pečivo rozdělit mezi jednotlivé zákazníky.

  1. Zboží je pro každou Skupinu uložené v oddělené tašce, na kterou je přicvaknutý dodací list tak, aby bylo číslo Skupiny viditelné.
  2. Dodací list je v „mixpřepravce“ vložen pod zboží pro jednotlivé Skupiny tak, aby nemohl vypadnout a bylo dostatečně viditelné číslo Skupiny. Zároveň je potřeba každé zboží popsat číslem Skupiny pro případ promíchání s jiným zbožím nebo ztráty dodacího listu.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)