Jak vozit pečivo na sklad?

Jak vozit pečivo na sklad?

Pečivo můžete na náš sklad zavést v čase 1:00-4:00. Objednávky vždy vozte v přepravkách. Pokud pečivo nebalíte jednotlivě kus po kusu, ale dáváte jeden druh pečiva pro celou Nákupní skupinu hromadně do jednoho sáčku, je potřeba přidat prázdné pytlíky navíc. Bez nich nebude mít Organizátor možnost rozdělit výrobky mezi jednotlivé zákazníky.

Pokud vyrábíte klasické pečivo s obsahem lepku a zároveň pečivo bezlepkové, je nezbytné, aby bylo bezlepkové pečivo baleno zvlášť do samostatného obalu. Ideálně neperforovaného, aby nedošlo ke kontaminaci lepkem.

Jak v přepravkách rozdělovat pečivo?

Pečivo můžete na náš sklad dovážet dvěma způsoby:

  • Buď jako „celopřepravku“, kdy je v celé přepravce vyskládáno zboží pouze pro jednu Nákupní skupinu,
  • nebo jako „mixpřepravku“, kdy do ní vložíte výrobky pro více Nákupních skupin.

Zavážení celopřepravek

Pokud je obsah přepravek určen jen jedné Skupině, musí mít přes úchyt přicvaknutý dodací list tak, aby bylo čitelné číslo Skupiny a zároveň nemohlo dojít ke ztrátě dodacího listu. Pokud je „celopřepravek“ pro jednu Skupinu více, je potřeba, aby každá z přepravek byla označena číslem dané Skupiny.

Zavážení mixpřepravek

Jestliže do jedné přepravky dáváte zboží pro více Skupin, můžete jej označit dvěma způsoby. V obou případech je potřeba přidat do přepravky pytlíky navíc, aby Organizátoři mohli pečivo rozdělit mezi jednotlivé zákazníky.

  1. Zboží je pro každou Skupinu uložené v oddělené tašce, na kterou je přicvaknutý dodací list tak, aby bylo číslo Skupiny viditelné.
  2. Dodací list je v „mixpřepravce“ vložen pod zboží pro jednotlivé Skupiny tak, aby nemohl vypadnout a bylo dostatečně viditelné číslo Skupiny. Zároveň je potřeba každé zboží popsat číslem Skupiny pro případ promíchání s jiným zbožím nebo ztráty dodacího listu.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)