Jak zadat vlastní čárové kódy na Scuk.cz

Jak zadat vlastní čárové kódy

Tento návod slouží všem našim dodavatelům, kteří mají vlastní čárové kódy. Pokud vlastní čárové kódy nemáte, můžete si je nechat za poplatek vystavit certifikační autoritou GS1 nebo můžete využívat zdarma generované kódy od nás.

Čárové kódy nám můžete zadat v rámci naší administrace anebo přes XML feed.

V jakém formátu zadat kód?

Zadávejte vždy celý 13místnný kód včetně kontrolní číslice.

Jedná-li se o kód produktu s proměnnou hmotností, zadejte místo kontrolní číslice písmeno K a místo číslic pro hmotnost písmena H. Kód by tedy měl končit HHHHHK.

Příklad - Produkt s kódem 28 00511 00318 1 (o hmotnosti 318 g), zadejte do administrace jako 28 00511 HHHHH K.
Jak kódy zadávat v administraci (https://admin.scuk.cz)

Čárový kód můžete zadávat na stránce s výpisem produktů nebo v detailu produktu. Pole pro zadávání kódu se jmenuje Čárový kód (QR kód).

Výpis produktů:

Detail produktu:

Jak funguje zadávání kódu přes XML feed

Jestliže nechcete vlastní čárové kódy zadávat ručně a máte u nás svůj XML feed, stačí čárový kód umístit do tagu <EAN>. Více informací o XML feedu najdete na https://napoveda.scuk.cz/prodej-pres-scuk/xml-feed.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)