Jak se řeší prodej u zboží na váhu? Například maso, ovoce a zelenina atd.?

V tuto chvíli bohužel neumíme z pohledu našeho systému prodávat na váhu. Řešíme to tak, že výrobci a farmáři zadávají váhové rozpětí pro produkt (obvykle cca +/- 10 %) a cena je vždy za 1 kus. Zákazník pak akceptuje, že jednou je to o něco lehčí” a příště to může být zase těžší. Například tedy:

Jehněčí klobásy, cena 1 kg = 500 Kč, váha cca 500 g, se pak u nás nabízí jako:

Jehněčí klobásy 450 až 550 g za 250 Kč.

Je potřeba tuto informaci uvést v názvu i popisu produktu, aby se zákazník necítil oklamaný. Do názvu můžete dát například Jehněčí klobásy, 450 až 550 g”. A do popisku například text podobný tomuto: Abychom vám tento produkt mohli nabídnout, je u něj nastavené váhové rozpětí, které vidíte v názvu produktu. Cena zboží je pevně daná a nepřepočítává se podle skutečné váhy.


Jak se vám tato odpověď líbí?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)